Het 7-S model voor het besturen van een organisatie

Om een grote organisatie op een goede manier te leiden,  is een juiste manier van aanpakken nodig. Om de bestuurders van dergelijke organisaties enige vorm van houvast te bieden, is het 7-S model ontworpen. Dit model moet een organisatie helpen om op een georganiseerde wijze haar doelen te bereiken.

Hoe is het 7-S model ontstaan

Net zoals het geval is bij meerdere marketing modellen, is het bij het 7-S model ook zo dat het is opgebouwd met de hulp van meerdere invloeden en inzichten. Van grote invloed was Dhr. Merchant in 1998. Volgens hem kon beheersing in een organisatie worden bereikt door drie controls. Allereerst Action control. Bij dit onderdeel moet de organisatie proberen gedrag te stimuleren bij het personeel, dat in dienst staat van de organisatiedoelen. Hierbij moeten zaken als functiescheiding, budgettering en planning worden meegenomen. Het uiteindelijke doel is hiermee om kansen op fouten in te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan een controle op het jaarplan door de directeur. Result control, hierbij wordt gekeken naar iedere vorm van output. Zo kan er een juiste beloning worden gegeven aan goed presterende medewerkers en kan er een sanctie worden verbonden aan prestaties die onder de maat zijn. De derde control vorm is personnel /cultural controls. Persoonlijk, moet er worden gekeken naar de carrière mogelijkheden van het personeel. Doorgroei mogelijkheden werken motiverend voor het personeel en ze leveren daarom betere resultaten. Cultureel gezien, moet er worden gestreefd naar een werksfeer, waarin teamprestaties worden beloond en waardoor het personeel elkaar onderling dus ook motiveert.

Dhr. Simons had hier zo zijn eigen bedenkingen over. Hij was ervan overtuigd dat de strategie van een organisatie bepaald moet worden aan de hand van de vier levers of control. Nummer één, belief systems, houd in dat iedereen in de organisatie gemeenschappelijke normen en waarden dient te hebben die in dienst staan van de organisatie. Boundary systems zijn grensbepalende regels.  Hier kan gedacht worden aan budgetgrenzen, die werknemers beperken in bijvoorbeeld uitgaven. De gedachte hierachter is dat wanneer mensen de ruimte krijgen om vrij te werken, de creativiteit van de werknemers word gestimileerd. Wanneer er van te voren echter wordt bepaald wat gedaan moet worden, beperkt dit de ruimte tot eigen inbreng. Diagnostic control systems, hierbij wordt gekeken naar harde cijfers. Is er verbetering ten opzichte van het jaar ervoor? Het vierde en laatste systeem waar Simons over te spreken was, was interactive control system. Belangrijk is hier dat er een continue strategieontwikkeling gaande is binnen de organisatie. Kansen en bedreigingen van buitenaf moeten worden opgenomen in de strategie.

Tezamen vormden deze twee benaderingen het uiteindelijke management controlsystem, genaamd het 7-S model.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *